Soluppgång bakom byggnad
Våra tjänster

Underhållsplaner och teknisk förvaltning

Att skapa en långsiktig underhållsplan i ett tidigt skede är viktigt för att säkerhetsställa en bra värdeutveckling på fastigheten. Detta tryggar både bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarens investering. Styrelsen får en långsiktig och hållbar ekonomi oavsett om styrelsesammansättningen förändras över åren. En god och långsiktig planering för fastighetens underhåll och därmed värdebevarande, skapar trygghet för föreningen och medlemmarnas finansiärer. Vissa banker ger förmånligare avtalsvillkor för lån då långsiktiga underhållsplaner finns.

  1. Förenklad underhållsplan
  2. Underhållsplaner med besiktning

Kontakta oss gärna för mer information:

Liselotte Käll
liselotte.kall@geddaconsult
Mobil: 0738-064802

Gedda Consult AB, MGC erbjuder via samarbetspartner även de flesta tjänster inom teknisk förvaltning. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig!