Soluppgång bakom byggnad

Våra tjänster

Exploatering och Fastighetsutveckling

Att värdeoptimera en fastighets utveckling utifrån ägarens tankar och idéer är själva grunden för de flesta investeringar. Värdena realiseras inte sällan via en transaktion. Gedda Consult AB hjälper dig som fastighetsägare genom hela affären.

Underhållsplaner och teknisk förvaltning

Att skapa en långsiktig underhållsplan i ett tidigt skede är viktigt för att säkerställa en bra värdeutveckling på fastigheten. Detta tryggar både bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavarens investering.

Kostnadskalkyl och ekonomiska planer

Gedda Consult AB har hög kompetens och lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med upprättande av ekonomiska planer och av intygsgivning vid både nyproduktion och ombildningar.

Projektledning

Ibland räcker tiden, resurserna eller den egna kompetensen helt enkelt inte riktigt till. Då finns vi på Gedda Consult AB till hands. Med vår breda kompetens och långa erfarenhet kan vi avlasta såväl det lilla företaget som den riktigt stora organisationen inom projektledning för stora och små projekt.

Projektutveckling

Bygg- och fastighetsbranschen är komplex och alla projekt behöver anpassas efter situation, läge och tid. Vårt erbjudande sträcker sig hela vägen från råmark till färdigproducerad byggnad.

Styrelseutbildningar för bostadsrättsföreningar

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening kan innebära en del jobb, ansvar och förpliktelser. Vi utbildar styrelser eller enskilda ledamöter.

Bostadssubventioner

Vi hjälper till och ser över om det finns möjlighet till några former av subventioner och/eller finansieringsrådgivning. Vi hjälper även till med ansökningar och eventuella förhandlingar med banker, kreditgivare och andra finansiärer.

Kurser och utbildningar

Vi tycker att det är viktigt att ständigt lära sig nytt och hålla sig uppdaterad med den senaste kunskapen inom vårt område. Vi anordnar därför kurser i Göteborg för våra kunder. Hör av er med önskemål och förfrågningar om vad som är på gång.

Nyproduktionsguide

Ombildningsguide

Kontakta oss om du vill veta mer om vad vi kan göra för dig!