M Gedda Consult AB, i samarbete med AB Vesterlins & Co, erbjuder dig som arbetar med fastighetsutveckling, projektutveckling eller bostadsrättsfrågor möjligheten att lära dig mer om:

 • Branschinitiativet ”Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige”.
 • Aktuella rättsfall.
 • Samfälligheter, ägarlägenheter och gemensamhetsanläggningar.

Innehåll:

SAMLING och FIKA

Introduktion 

Presentation av branschinitiativet ”Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige”

 • Vad är syftet med ”Trygg Brf”?
 • Vem står bakom?
 • Vad skall regleras inom samarbetet?

Övrigt:

 • Diskussion och frågor från kursdeltagare.

Aktuella rättsfall

 • Ansvar för skador i bostadsrätt – aktuella rättsfall
 • Nyttjanderätt i anslutning till bostadsrätt

Övrigt:

 • Diskussion och frågor från kursdeltagare.

LUNCH


Samfälligheter, ägarlägenheter och gemensamhetsanläggningar

 • Att bilda ägarlägenheter – hur, vad och varför bör jag tänka på
 • Samfälligheter – utmaningar vid inrättande och förvaltning av samfälligheter – vad kan jag vinna
 • Gemensamhetsanläggning – möjligheter och begränsningar, nya möjligheter att förbättra fastigheter
 • Samfällighet eller andra lösningar – för- och nackdelar

Övrigt:

 • Diskussion och frågor från kursdeltagare.

Avslut 

TRYGG BRF, Pehr-Olof Olofsson, Peab Bostad AB

Kvalitetsmärkningen Trygg BRF är framtagen av branschinitiativet Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige, detta för att göra marknaden för nyproduktion mer välfungerande och sund.

Den bostadsutvecklare som ansöker om kvalitetsmärkningen Trygg BRF måste uppfylla en rad krav som berör hela processen, från vad som ska ingå i ansökan, ordningen på bygglov, ansvarsförsäkringar och garantiåtaganden till vad som ska ingå i överlämningen av projektet. Kraven som ska uppfyllas kan delas in i tre kategorier: ekonomi, långsiktighet och trygghet.

Advokatfirman Glimstedt AB, Joakim Zetterström

Glimstedts fastighetsgrupp biträder företag, kommuner och kommunala bolag i alla slags frågor som rör fastigheter. Många av klienterna är verksamma inom fastighets- och byggbranschen, medan andra gör affärer med dessa branscher. Våra advokater är experter inom bland annat plan- och byggrätt, utveckling och exploatering, hyres- och nyttjanderätt samt miljöfrågor. Med andra ord kan vi tillgodose alla dina behov, oavsett om du är fastighetsägare, nyttjanderättshavare, verksamhetsutövare eller exploatör. Glimstedt är en drivande partner i många fastighetsanknutna nätverk och sammanhang. Det ger den branschkännedom som krävs för att leverera toppkvalitet inom fastighetsjuridik.

Vi bistår regelbundet våra klienter med:

 • Förhandling, framtagande och uppsägning av hyres- och andra nyttjanderättsavtal
 • Avhysning och andra hyresrättsliga tvister och processer
 • Hantering av bostadsrättsfrågor och föreningsjuridik
 • Plan- och byggprocesser
 • Förvärv och försäljning av fastigheter
 • Utveckling och exploatering av fastigheter
 • Miljörelaterade tillståndsfrågor och miljöskadeprocesser

AB Vesterlins & Co, Tomas Vesterlin

AB Vesterlins & Co är ett ungt företag, där fokus ligger på uppdrag och utbildningar inom fastighetsrätt och värdering. Vi bistår med fastighetsrättslig och ekonomisk kompetens vid förvaltning eller utveckling av land och vatten, i stad och på landsbygd.

Arrangör: M Gedda Consult AB & MGC AB

M Gedda Consult AB arbetar med det mesta inom fastighetsutveckling.
Vi projektleder/projektutvecklar Bostadsprojekt, upprättar Kostnadskalkyler och Ekonomiska planer. MGC AB är ekonomiska förvaltare och förvaltar alltifrån de största byggprojektet i Göteborg till de minsta i regionen. Våra kunder utgörs av några av de största aktörerna men även de allra minsta.

Vi anpassar oss kort sagt efter kundens behov. Kunskap är en viktig faktor för framgång. Därför arrangerar vi utbildning inom de områden som är viktiga för oss och våra kunder.

Varmt välkomna till oss!

Kostnad: 5900 kr exkl. moms för heldag. Mat ingår.

 • 21 november 2019 Radisson Blu Scandinavia Hotel Gothenburg, S Hamngatan 59.
 • Samling kl 8:30, Kursstart kl 9:00 och avslut kl 16:00.
 • Kom 5 personer – betala för 4!
 • Sista anmälningsdag är 14 november.
Anmäl er här!