Kontakt – M Gedda Consult – Telefon: 031-96 30 96

M Gedda Consult AB

William Gibsons väg 1A
433 76 Jonsered

Besöksadress

Fabriksstråket 23
433 76 Jonsered

Alternativa besöksadresser

Västra Hamnvägen 4
475 51 Källö-Knippla

Lendahlsgatan 2
441 31 Alingsås

Fakturafrågor
Telefon: +46 73-325 27 05
E-post: faktura@geddaconsult.se

Marie Gedda
Mobil: +46 73-443 94 25
E-post: mgedda@geddaconsult.se

Gunbritt Wistrand
Mobil: +46 73-800 82 10
Liselotte Käll
Mobil: +46 73-806 48 02

Sandra Hull
Mobil: +46 73-065 19 37
E-post: sandra.hull@geddaconsult.se

Björn Willemark
Mobil: +46 73-091 74 90
E-post: bjorn.willemark@geddaconsult.se

Edisa Kahrimanovic
Mobil: +46 73-325 27 05
E-post: edisa.kahrimanovic@geddaconsult.se