Kontakt – M Gedda Consult – Telefon: 031-96 30 96

M Gedda Consult AB

Kaserntorget 6
411 18 Göteborg

Växel: +46 31-96 30 96

Alternativa besöksadresser

Västra Hamngatan 4
475 51 Källö-Knippla

Lendahlsgatan 2
441 31 Alingsås

Faktura och förvaltningsfrågor
Telefon: +46 72-454 28 82
E-post: mailbox@geddaconsult.se

Marie Gedda
Mobil: +46 73-443 94 25
E-post: mgedda@geddaconsult.se

Gunbritt Wistrand
Mobil: +46 73-800 82 10
Ann Lindqvist
Mobil: +46 73-800 82 81
Olof Eriksson
Mobil: +46 73-800 82 01
Liselotte Käll
Mobil: +46 73-806 48 02