Kontakt – M Gedda Consult – Telefon: 031-96 30 96

M Gedda Consult AB

Klädpressaregatan 1
411 05 Göteborg

Telefon: +46 31-96 30 96

Vid besök hos oss parkera lämpligen vid Operan eller vid Femman i Nordstan.

Marie Gedda
Mobil: +46 73-443 94 25
E-post: mgedda@geddaconsult.se

Gunbritt Wistrand
Mobil: +46 73-800 82 10
Ann Lindqvist
Mobil: +46 73-800 82 81
Olof Eriksson
Mobil: +46 73-800 82 01
Berit Karlsson